Tuển tập những themes đẹp cho wordpress 2011

Sử dụng mã nguồn mở hiện nay là một hướng đi rất tốt. Với nền kinh tế khó khăn hiện tại, việc sử dụng Internet để quảng bá sản phẩm là phương tiện hữu hiệu và tiết kiệm nhất.
Hãy sử dụng wordpress, bạn sẽ cảm nhận được sự tuyệt vời của công cụ CMS mở đó.
Một số themes đẹp:
Themes wordpress 2011
Themes word press 2011 P2

Và một số themes khác mình sẽ cập nhật sau.


Like