SQL Tips: Hướng dẫn sử dụng SQL Profiler


Microsoft SQL Server Profiler là một công cụ hỗ trợ DBA giám sát câu lệnh query thực thi (T-SQL Statements ) của Database Engine. DBA có thể lưu lại thông tin về các câu lệnh đã thực thi để sử dụng về sau.

System requirement: SQL Server Enterprise (2005/2008/2012...).

Step1. Mở SQL Server profiler 

Path: Start | All Programs | Microsoft SQL Server 2012| Performance Tools | SQL Server Profiler


Step 2. Tạo một SQL Server Profiler Trace


Step 3. Connect to SQL Server


Step 4. Điền thông tin Trace

General Tab
- Trace Name
- Save to file: Lưu thông tin trace vào một file.
- Save to table: Lưu thông tin trace vào 1 bảng trong SQL do người dùng chỉ định.Events Selection Tab


DBA có thể sử dụng nhưng thông tin mặc định. Hoặc có thể chỉnh sửa filter theo nhu cầu.
Để lựa chọn filter phù hợp, hãy click chọn Column Filters..

- Nhập tên ứng dụng đang sử dụng SQL.


- Nhập text bạn muốn filter


Sau khi điền thông tin, chọn OK.

Bước 5. Tiếp  tục Click on Run button.


Khi một ứng dụng bất kỳ truy cập, thực thi câu lệnh SQL, trên giao diện trace sẽ hiển thị thông tin câu lệnh đó.


Chúc mọi người sớm thành thạo SQL Server Profiler

Like